CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng

thân bằng quyến thuộc nội ngoại và bạn hữu gần xa,

chồng, cha của chúng tôi là:

Ông HÀ HOÀNG KHÁNH

Pháp danh Tâm Kiên

Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1959

Tại Sài Gòn, Việt Nam

Đã mệnh chung lúc 18:30 ngày 6 tháng 4 năm 2022

(Nhằm ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần)

Tại Montréal, Québec, Canada

Hưởng dương 63 tuổi

LINH CỮU ĐƯỢC QUÀN TẠI:

Nhà quàn AETERNA, 55 Rue Gince, Montréal, Québec H4N 1J7

(514) 228-1888

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ Sáu 15 tháng 4 năm 2022:

11:00 – 12:00: Lễ thọ tang

12:00 – 20:00: Thăm viếng

Thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2022

8:00 – 9:00: Lễ cầu siêu

9:00 – 10:00: Lễ di quan và hỏa tang

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Trưởng nữ: ÉLÉNA Hà Khánh Phương

Trưởng nam: MICHAЁL Hà Nguyên Minh

Thứ nam: JÉRÉMIE Hà Khánh Minh

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ.

 

PRÉSENTATION / VIEWING

Vendredi le 15 avril 2022 / Friday April 15, 2022

10h Accueil / 10:0am Welcome

20h Adieu / 8:00pm Farewell

FUNÉRAILLES / FUNERAL

Samedi le 16 avril 2022 / Saturday April 16, 2022

9h à 10h

9:00am to 10:00am

CRÉMATION / CREMATION

Suivi de la crémation / Followed by cremation

Au crématorium AETERNA crematorium 

Complexe Funéraire AETERNA Funeral Complex

 

 

Wenbo

Un service accompagné par / A service accompanied by

Wenbo Yang, conseiller
Prendre contact avec Wenbo

Exposition

vendredi 15 avril 2022
  • 10:00

Envoyez vos messages de condoléances.

Exposition

Friday, April 15, 2022
  • 10:00 AM

Send your condolences.

Espace commémoratif de Khanh Hoang HA

Aucune bougie allumée

Allumez la prochaine bougie

Chandelle / Candle

Allumez votre bougie commémorative

Light your memorial candle

En savoir plus