1959 – 2016(version français plus bas / English version to follow) Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần chồng Cha cậu chúng tôi Ông:  Trần Việt Dũng Sinh ngày 28/01/1959 Đã từ trần lúc 19g00 ngày 20/09/2016. Tại Montreal           Québec Canada. Hưởng dương 57 tuổi Linh cữu được quàn tại Complexe funeraire Aeterna 55 rue Gince Montreal. Qc.H4N 1J7 Chương trình thăm viếng và tang lễ : Thứ bảy 24/09/2016 từ 11g đến 21g Chúa nhật di quan va hỏa táng lúc 12g pm. Tang gia đồng kính báo Vợ 2 con và cháu gái Cáo phó này thay thế thiệp tang. PRÉSENTATION / VIEWING Samedi le 24 septembre 2016 / Saturday September 24 2016 11h Accueil / 11:00am Welcome 20h Adieu / 8:00pm Farewell FUNÉRAILLES / FUNERAL Sundi le 25 septembre 2016 / Sunday September 25 2016 12h / 12:00 noon CRÉMATION / CREMATION Suivi de la crémation / Followed by cremation 13h30 Crémation / 1:30pm Cremation Le crématorium est situé à l’intérieur du complexe funéraire AETERNA The Crematorium is located inside the AETERNA funeral complex

Envoyez vos messages de condoléances.

Send your condolences.

Espace commémoratif de Viet Dung Tran

Aucune bougie allumée

Allumez la prochaine bougie

Chandelle / Candle

Allumez votre bougie commémorative

Light your memorial candle

En savoir plus